انتخاب حوزه فعالیت حرفه‌ای

یک مترجم آزاد برای اینکه بتواند حرفه خود را بصورت حرفه‌ای دنبال کند باید چند تصمیم مهم بگیرد. یکی از این تصمیمات، انتخاب یک حوزه برای فعالیت و تمرکز بر روی یک یا چند رشته تخصصی است.

 متاسفانه در طول دوره تحصیل دانشگاهی مواد درسی ارائه شده در حوزه‌های مختلف بصورتی نیست که مترجم را با رشته‌های گوناگون مترجمی از قبیل ترجمه شفاهی، ترجمه همزمان، ترجمه نوار و فیلم، ترجمه رسمی، ترجمه سیاسی و غیره به خوبی آشنا ساخته و به او در یافتن حوزه‌ای که با روحیاتش سازگار است کمک کند. این خود مترجم است که بایستی پس از پایان دوره دانشگاهی با آزمودن حوزه‌های مختلف و سر و کله زدن‌های بسیار با انواع ترجمه و متون مختلف راه خود را یافته و در پیش بگیرد. در این انتخاب فاکتورهای بسیاری هم‌چون علاقه، توانایی، سختی و آسانی، ویژگی‌ها، بازار کار و ... دخیل‌اند که بهتر است همه آنان مد نظر قرار گرفته شوند.

من نیز بعد از بررسی‌هایی چند و داشتن گوشه چشمی به علایق و البته تقدیر، حوزه‌های کامپیوتر، پزشکی و روان‌شناسی را برای خود انتخاب کرده‌ام.