فرهنگ لغت قدرتمند و رایگان لینگوس

لینگوس یک دیکشنری ساده، شهودی و نرم‌افزار ترجمه متن است که دیکشنری‌های واژه یاب، ترجمه کامل متن، دریافت کلمه روی صفحه، ترجمه متن انتخابی و تلفظ کلمات را در بیش از ۸۰ زبان ارائه می‌کند.

برای دانلود رایگان کلیک کنید