کتاب دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

به منظور رسیدن به یک اتفاق نظر حول نحوه نگارش و دستور خط زبان فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی کتاب دستور خط فارسی را به چاپ رسانده است. این کتاب از بخش‌های زیر تشکیل شده است: ۱.مقدّمه، ۲.قواعد كلّى، ۳.ويژگى‌هاى خطّ فارسى، ۴.املاى بعضى از واژه‌ها و پيشوندها و پسوندها، ۵.مجموعهٔ ام، اى، است،...؛ ضماير ملكى و مفعولى؛ ياى نكره و مصدرى و نسبى؛ كسرۀ اضافه؛ نشانهٔ همزه، ۶.واژه‌ها و تركيبات و عبارات مأخوذ از عربى، ۷.تركيبات، ۸.واژه‌هايى با چند صورت املايى

جهت دانلود کتاب دستور خط فارسی مصوبه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به این پیوند رجوع کنید.

رجوع به راهنمای دستور خط زبان فارسی منتشر شده در وب‌سایت پژوهشکده مطالعات ترجمه نیز خالی از لطف نیست.