به کدام حوزه ترجمه علاقه‌مند هستید؟

ترجمه شفاهی
۶% (۷ رای)
ترجمه همزمان
۷% (۸ رای)
ترجمه کتبی
۷۱% (۸۴ رای)
ترجمه نوار و فیلم
۱۳% (۱۶ رای)
ترجمه رسمی
۳% (۴ رای)
تمام آرا: ۱۱۹