ارسال‌های اخیر

نوع عنوان نویسندهنزولی پاسخ‌ها آخرین ارسال
صفحه ارائه خدمات ترجمه کاوان بشیری ۰۶/۲۱/۲۰۱۴ - ۰۰:۴۱
مقاله مترجم کیست کاوان بشیری ۰۵/۲۳/۲۰۱۴ - ۱۴:۴۶
نظرخواهی به کدام حوزه ترجمه علاقه‌مند هستید؟ کاوان بشیری ۰۶/۰۹/۲۰۱۴ - ۲۳:۰۲
صفحه عملیات پرداخت آنلاین کاوان بشیری ۰۵/۲۴/۲۰۱۴ - ۱۹:۲۴
صفحه ارتقاء عضویت کاوان بشیری ۰۶/۲۴/۲۰۱۴ - ۱۱:۰۸
مقاله سیب اول: توصیه‌ای به مترجمین تازه کار کاوان بشیری ۰۵/۲۳/۲۰۱۴ - ۱۸:۲۶
صفحه پیوندها کاوان بشیری ۰۶/۱۳/۲۰۱۴ - ۱۴:۰۲
فرم پرداخت آنلاین کاوان بشیری ۰۵/۲۴/۲۰۱۴ - ۱۹:۲۹
صفحه تست و آزمون کاوان بشیری ۰۶/۲۴/۲۰۱۴ - ۱۷:۲۹
مقاله اسلوب و روش درست ترجمه کردن: آنچه دانشگاه به ما بد آموخت کاوان بشیری ۰۵/۲۳/۲۰۱۴ - ۱۸:۲۸
فرم ثبت سفارش ترجمه کاوان بشیری ۰۶/۱۴/۲۰۱۴ - ۱۲:۰۹
وب‌نوشت چرا مترجم شدن برپا شد کاوان بشیری ۰۵/۲۵/۲۰۱۴ - ۱۴:۲۲
صفحه دوره‌های آموزشی کاوان بشیری ۰۶/۲۴/۲۰۱۴ - ۱۷:۳۱
مقاله تجارب مفید یک مترجم آزاد کاوان بشیری ۰۵/۲۳/۲۰۱۴ - ۱۸:۳۱
صفحه دعوت به همکاری کاوان بشیری ۰۶/۱۵/۲۰۱۴ - ۱۲:۲۰
وب‌نوشت انتخاب حوزه فعالیت حرفه‌ای کاوان بشیری ۰۵/۲۵/۲۰۱۴ - ۱۴:۲۴
دانلود کتاب دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی کاوان بشیری ۰۹/۱۱/۲۰۱۴ - ۱۴:۱۱
مقاله زیر پوست ترجمه‌های دانشجویی کاوان بشیری ۰۵/۲۳/۲۰۱۴ - ۱۸:۳۴
فرم بازخورد سایت کاوان بشیری ۰۶/۱۷/۲۰۱۴ - ۰۸:۱۹
دانلود فرهنگ لغت قدرتمند و رایگان لینگوس کاوان بشیری ۰۶/۰۷/۲۰۱۴ - ۰۰:۲۸
دانلود نمونه قرارداد ترجمه کاوان بشیری ۱۲/۰۲/۲۰۱۴ - ۱۲:۰۸
مقاله ۱۲ راهکار مفید برای موفقیت بیشتر یک مترجم آزاد کاوان بشیری ۰۵/۲۳/۲۰۱۴ - ۱۸:۳۷
وب‌نوشت به‌روز‌رسانی سایت کاوان بشیری ۰۶/۱۸/۲۰۱۴ - ۲۰:۴۴
صفحه درباره ما کاوان بشیری ۰۵/۲۳/۲۰۱۴ - ۱۴:۳۹
دانلود گولدن‌دیکت فرهنگ لغت توصیه شده ما کاوان بشیری ۰۶/۰۷/۲۰۱۴ - ۰۰:۴۴