پرداخت آنلاین

جهت پرداخت وجه از کلیه بانک‌های عضو شبکه شتاب از فرم زیر استفاده کنید. درج تمامی موارد خواسته شده الزامی است. در بخش توضیحات علت پرداخت را قید فرمایید، برای مثال ارتقاء عضویت یا ترجمه مقاله کامپیوتر.

پرداخت‌های آنلاین سایت از طریق درگاه ایمن زرین‌پال صورت می‌گیرند.