نرخ‌نامه و تعرفه خدمات ترجمه

نرخ‌نامهٔ ترجمه سال ۱۴۰۲ (نیم‌سال دوم)

پیشنهادی مترجم‌شدن

مطابق با قانون کار ایران و با درنظرگرفتن ساعت کار روزانهٔ مترجمان

توجه: این نرخ‌نامه تعرفهٔ پایه و حداقلی است.

این نرخ‌نامه هر شش ماه یک‌بار (فروردین و مهر) متناسب با شرایط بازار و تورم به‌روزرسانی می‌شود و در وبگاه مترجم‌شدن و کانال تلگرامی آن در دسترس قرار می‌گیرد.

نرخ پایه ترجمهٔ کتبی

ترجمهٔ کتبیانگلیسی به فارسینوع تعرفه
ترجمهٔ انسانی۱۵۰ تومانکلمه‌ای
ترجمهٔ ماشینی۵۰ تومانکلمه‌ای
ارزیابی کیفیت ترجمه۱۰ تومانکلمه‌ای
اصلاح ترجمهٔ انسانی۱۰۰ تومانکلمه‌ای
اصلاح ترجمهٔ ماشینی۱۵۰ تومانکلمه‌ای
تولید محتوا (جستجو + ترجمه)۲۰۰ تومانکلمه‌ای

چند نکته:

۱. سطح مهارت مترجمان متفاوت است. طبق جدول ضریب صفحهٔ بعد دستمزد پایه متناسب با رتبهٔ مترجم (در چهار سطح برای ترجمهٔ کتبی و دو سطح برای سایر حوزه‌ها) محاسبه می‌شود.

۲. ارزیابی کیفیت ترجمه، اصلاح ترجمهٔ انسانی یا ماشینی از عهدهٔ مترجم سطح ۴ برمی‌آید و ضریب رتبهٔ مترجم ندارد. بخش پرسش‌های متداول در انتهای نرخ‌نامه را بخوانید.

۳. میانگین سرعت ترجمهٔ کتبی ۴۰۰ کلمه در ساعت است.

۴. میانگین میزان کار مترجم کتبی در حالت عادی ۲۵۰۰ کلمه در روز است.

۵. پرداخت دستمزد ترجمهٔ انسانی کمتر از ۶۰ تومان به ازای هر کلمه (یا صفحه‌ای ۱۵ هزار تومان) کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شدهٔ شورای عالی کار )ساعتی ۲۴ هزار تومان( است!

۶. طبق قانون کار می‌توان از اشخاص حقیقی و حقوقی (مراکز ارائه‌دهنده خدمات ترجمه، سازمان‌ها، کارفرمایان و…) شکایت کرد اگر کلمه‌ای کمتر از ۶۰ تومان برای ترجمهٔ انسانی به مترجم پرداخت می‌کنند.

۷. میانگین دستمزد ترجمه انگلیسی به فارسی در بازار بین‌المللی کلمه‌ای ۷ سنت است، که به‌نرخ روز دلار حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود!

۸. دستمزد ویرایش از ترجمه جدا بوده و طبق تعرفهٔ انجمن صنفی ویراستاران محاسبه می‌شود.

جدول ضریب افزایش قیمت پایهٔ ترجمهٔ کتبی

رتبهٔ مترجمضریب افزایش قیمت
مترجم سطح ۱ (مهارت تجربی کم، دانش فنی کم)۱
مترجم سطح ۲ (مهارت تجربی کم، دانش فنی قابل‌قبول)۱.۲
مترجم سطح ۳ (مهارت تجربی قابل‌قبول، دانش فنی کم)۱.۴
مترجم سطح ۴ (مهارت تجربی قابل‌قبول، دانش فنی قابل‌قبول)۱.۶
زمان تحویل (روزانه)ضریب افزایش قیمت
عادی: ۲۵۰۰ کلمه۱
نیمه‌فوری: ۳۵۰۰ کلمه۱.۴
فوری: ۵۰۰۰ کلمه۱.۸
موضوعضریب افزایش قیمت
عمومی۱
فنی مهندسی۱.۲
اجرایی۱.۲
تجاری۱.۲
پزشکی۱.۴
قضایی۱.۴
نظری فلسفی۱.۶
ادبی۱.۶
سایر۱.۲
زبانضریب افزایش قیمت
انگلیسی به فارسی۱
فارسی به انگلیسی۲
آلمانی، عربی، روسی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی، پرتغالی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، تاجیک، سوئدی، هلندی، کردی به فارسی۱.۶
فارسی به آلمانی، عربی، روسی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی، پرتغالی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، تاجیک، سوئدی، هلندی، کردی۳
ژاپنی، چینی، اردو، ارمنی، پشتو، دری، تاجیک، رومانیایی، کره‌ای، گرجی، لهستانی، مجاری به فارسی۲
فارسی به ژاپنی، چینی، اردو، ارمنی، پشتو، دری، تاجیک، رومانیایی، کره‌ای، گرجی، لهستانی، مجاری۴

برای مثال طبق این نرخ‌نامه ترجمه ۱۰۰۰۰ کلمه از متنی تجاری برای تحویل در سه روز دیگر (نیمه‌فوری) برای مترجم ساده می‌شود: ۱۵۰ ضربدر ۱.۲ ضربدر ۱.۵ = کلمه‌ای حداقل ۲۷۰ تومان. همین حجم و زمان برای مترجم تازه‌کار (با ضریب۱.۲) می‌شود: ۳۲۴ تومان، برای مترجم باتجربه (با ضریب ۱.۴) می‌شود کلمه‌ای ۳۷۸ تومان و برای مترجم متخصص (با ضریب۱.۶) می‌شود کلمه‌ای ۴۳۲ تومان.

نرخ پایه ترجمهٔ خبر

ترجمهٔ خبرانگلیسی به فارسینوع تعرفه
ترجمه۱۵ هزار تومانخبر

جدول ضریب افزایش قیمت پایهٔ ترجمهٔ خبر

رتبهٔ مترجمضریب افزایش قیمت
مترجم سطح ۱ و ۲۱
مترجم سطح ۳ و ۴۱.۲
موضوعضریب افزایش قیمت
عمومی۱
تخصصی۱.۲

نرخ پایه ترجمهٔ شفاهی

ترجمهٔ شفاهیانگلیسی ـ فارسیسایر زبان‌ها ـ فارسینوع تعرفه
همزمان۵۰۰۰۰۰ تومان۶۵۰۰۰۰ تومانساعتی
پیاپی ـ‌ همراه۳۵۰۰۰۰ تومان۴۵۰۰۰۰ تومانساعتی
تلفنی۳۰۰۰۰۰ تومان۳۵۰۰۰۰ تومانساعتی

جدول ضریب افزایش قیمت پایهٔ ترجمهٔ شفاهی

رتبهٔ مترجمضریب افزایش قیمت
مترجم سطح ۱ و ۲۱
مترجم سطح ۳ و ۴۱.۲
موضوعضریب افزایش قیمت
عمومی۱
تخصصی۱.۲

چند نکته:

۱. میزان دستمزد به تشخیص مترجم و متناسب با حساسیت کار، موضوع بحث، سابقهٔ مترجم و شرایط افزایش می‌یابد و ضریب‌های درج شده حکم راهنما را دارد.

۲. تمامی هزینه‌های حمل‌و‌نقل، اسکان، خورد‌ و‌ خوراک و… مترجم برعهدهٔ کارفرما است.

۳. مسئولیت امنیت و سلامت کامل مترجم برعهدهٔ کارفرما است.

۴. اجارهٔ تجهیزات لازم و دستمزد اپراتور جدای از هزینهٔ ترجمه و برعهدهٔ کارفرما است.

نرخ پایه ترجمهٔ رسانه

ترجمهٔ رسانه‌انگلیسی ـ فارسیسایر زبان‌ها ـ فارسینوع تعرفه
پیاده‌سازی بدون ترجمه۱۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰ توماندقیقه‌ای
ترجمه بدون پیاده‌سازی۲۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰ توماندقیقه‌ای
پیاده‌سازی و ترجمه۳۵۰۰۰ تومان۵۵۰۰۰ توماندقیقه‌ای
ترجمهٔ زیرنویس۱۰۰۰ تومان۱۵۰۰ تومانلاینی

جدول ضریب افزایش قیمت پایهٔ ترجمهٔ رسانه

رتبهٔ مترجمضریب افزایش قیمت
مترجم سطح ۱ و ۲۱
مترجم سطح ۳ و ۴۱.۲
موضوعضریب افزایش قیمت
عمومی۱
تخصصی۱.۲

نرخ پایه بومی‌سازی وبگاه و اپلیکیشن

ترجمهٔ بومی‌سازیانگلیسی ـ فارسیسایر زبان‌ها ـ فارسینوع تعرفه
محتوا۲۰۰ تومان۳۵۰ تومانکلمه‌ای

جدول ضریب افزایش قیمت پایهٔ بومی‌سازی وبگاه

رتبهٔ مترجمضریب افزایش قیمت
مترجم سطح ۱ و ۲۱
مترجم سطح ۳ و ۴۱.۲
موضوعضریب افزایش قیمت
عمومی۱
تخصصی۱.۲

نکته:

۱. اگر عبارت‌ها جداگانه ارسال و فقط متن ترجمه درخواست شود تعرفه همانند ترجمه کتبی محاسبه می‌شود.

پرسش‌های متداول:

۱. فرمولی که در این نرخ‌نامه برای تعیین دستمزد ترجمهٔ کتبی به‌کار رفته چیست؟

میانگین سرعت ترجمه در یک ساعت × ۱۷۶ (ساعت کار قانونی ماهانه) × نرخ ترجمه

حاصل‌ضرب بالا باید در حد میانگین دریافتی ماهانه مشاغل سطح کارشناسی باشد.

۲. مبنای افزایش نرخ‌نامه برای سال‌های بعد چیست؟

در ابتدای هر سال شورای عالی کار افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم اعلام می‌کند. همین درصد به نرخ‌نامهٔ فروردین‌ماه برای نیم‌سال اول اضافه می‌شود. برای نیم‌سال دوم (که قیمت‌های جدید تثبیت می‌شود) نصف همین درصد اعلامی به نرخ‌نامهٔ مهرماه برای نیم‌سال دوم اضافه می‌شود. با همین فرمول می‌توانید نرخ‌نامهٔ سال‌های بعد را هم محاسبه کنید.

۳. سفارش خاصی دارم که میزان دستمزدش را در این نرخ‌نامه نمی‌بینم چطور آن را حساب کنم؟

مبنای محاسبه را زمان قرار بدهید. محاسبه کنید میانگین سرعت شما انجام چه حجمی از کار در ساعت است و بر همین اساس دستمزد را محاسبه کنید.

۴. استفاده از هوش مصنوعی و ترجمهٔ ماشینی (نمونهٔ معروف گوگل‌ترنسلیت) مگر رایگان نیست چرا برای آن دستمزدی تعیین شده است؟

در سفارش ترجمهٔ ماشینی، مترجم آشنا با این حوزه با صرف وقت کیفیت خروجی را ده بیست درصد افزایش می‌دهد تا قابل فهم شود. در اصلاح ترجمهٔ ماشینی، مترجم خروجی کار را با متن اصلی تطبیق می‌دهد و ایرادهای ترجمه را برطرف می‌کند.

۵. رتبه‌بندی مترجمان بر چه اساسی است؟

برای متمایزکردن مترجمان ازنظر دانش فنی و مهارت ترجمه رتبه‌بندی زیر تعیین شده است:

۱) مترجم سطح ۱ یا ساده (مهارت تجربی کم، دانش فنی کم)

کسی است که از فعالیت او در حوزهٔ ترجمه کمتر از سه سال می‌گذرد (به‌عبارت دیگر کمتر از پانصد هزار کلمه ترجمه کرده است) و هنوز مهارت یا تجربهٔ کافی به دست نیاورده است. همچنین مدرک دانشگاهی ترجمه ندارد و دانش فنی او کم است.

۲) مترجم سطح ۲ یا تازه‌کار (مهارت تجربی کم، دانش فنی قابل‌قبول)

کسی است که از فعالیت او در حوزهٔ ترجمه کمتر از سه سال می‌گذرد (به‌عبارت دیگر کمتر از پانصد هزار کلمه ترجمه کرده است) و هنوز مهارت یا تجربهٔ کافی به دست نیاورده است. اما مدرک دانشگاهی ترجمه دارد و دانش فنی او قابل‌قبول است.

۳) مترجم سطح ۳ یا باتجربه (مهارت تجربی قابل‌قبول، دانش فنی کم)

کسی است که از فعالیت او در حوزهٔ ترجمه بیش از سه سال می‌گذرد (به‌عبارت دیگر بیش از پانصد هزار کلمه ترجمه کرده است) و مهارت یا تجربهٔ کافی به دست آورده است. اما مدرک دانشگاهی ترجمه ندارد و دانش فنی او کم است.

۴) مترجم سطح ۴ یا متخصص (مهارت تجربی قابل‌قبول، دانش فنی قابل‌قبول)

کسی است که از فعالیت او در حوزهٔ ترجمه بیش از سه سال می‌گذرد (به‌عبارت دیگر بیش از پانصد هزار کلمه ترجمه کرده است) و مهارت یا تجربهٔ کافی به دست آورده است. همچنین مدرک دانشگاهی ترجمه دارد و دانش فنی او قابل‌قبول است.

توجه: گذراندن دوره‌های آموزشی ترجمه در مراکز معتبر، شرکت در کارگاه‌های ترجمه و خواندن کتاب‌های این حوزه تا حدی نبود دانش آکادمیک را جبران می‌کند.

۶. به راهنمایی بیشتری برای تعیین دستمزد ترجمه یا مسائل دیگر حقوقی نیاز دارم چه کنم؟

موضوع را در گروه تلگرامی مترجم‌شدن یا دیده‌بان حقوق مترجمان مطرح کنید. ماشین‌حساب نرخ‌نامه نیز برای محاسبهٔ دقیق و سریع دستمزد ترجمه در وبگاه مترجم‌شدن در دسترس است.

سبد خرید
اسکرول به بالا