آخرین پیام‌: 12 ساعت , 23 دقیقه قبل
  • Morvarid : سلام.
  • مترجمشدن : کار شاقی نکرده‌ام، فقط به زانو درنیامدم، فقط تاریکی را از تکلم بیهودگی بازداشته‌ام. دشوار نیست؛ شما هم بگویید نور! بگویید امید! بگویید عشق! آدمی چیزی شبیه بوی خوش باران است... «سید علی صالحی»
  • Itfatemeh78 : سلام, احسنت
  • The Admin : سلام مترجمان

مترجم‌شدن در هیچ‌کدام از شبکه‌های اجتماعی داخلی حضور ندارد و نخواهد داشت.

در صورت قطع‌شدن دسترسی به شبکهٔ اینترنت بین‌المللی ارتباط و تعامل از طریق این چت‌روم صورت خواهد گرفت.