برنامه‌ی کتابخوانی مترجم‌شدن

سال اول

اصول ترجمه:
ترجمه و مترجم / غلامرضا رشیدی / به‌نشر
نخستین درس‌های ترجمه / فرزانه فرح‌زاد / مرکز نشر دانشگاهی
گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه / حسن هاشمی میناباد / کتاب بهار
ترجمه متون ساده / صمد میرزاسوزنی / سمت
از گوشه‌وکنار ترجمه / علی صلح‌جو / مرکز
از پست و بلند ترجمه (هفت مقاله) / کریم امامی / نیلوفر
ترجمه متون ادبی/ دکتر خزاعی فر/ سمت
ترجمه‌ی پیشرفته ۱ / فرزانه فرحزاد / پیام‌نور
ترجمه‌کاوی / بهاءالدین خرمشاهی / ناهید
درآمدی به اصول و روش ترجمه/ كاظم لطفی‌پور ساعدی / مرکز نشر دانشگاهی
اصول و روش ترجمه / کاظم لطفی‌پور ساعدی / پیام نور
دوره آموزش فنون ترجمه / پیتر نیومارک / منصور فهیم و سعید سبزیان / رهنما /
A Textbook of Translation by Peter Newmark
اصول و روش ترجمه / قاسم کبیری /
Meaning-Based Translation by Mildred Larson
بیایید ترجمه کنیم / علی صلح‌جو / مرکز
آموزش ترجمه / حسن هاشمی میناباد / مرکز نشر دانشگاهی
به عبارت دیگر / مونا بیکر / علی بهرامی / رهنما /
In Other Words
راهگشای ترجمه / سید جلیل شاهری لنگرودی / سیاهرود
فنون عملی ترجمه گام به گام – گام نخست / محمود نور محمدی/ طلیعه پویش
فنون عملی ترجمه گام به گام – گام دوم / محمود نور محمدی / طلیعه پویش
مرجعی پیشرفته برای ترجمه / مریم جابر / سمت /
Translation: An Advanced Resource Book
ترجمه متون سیاسی / غلامرضا تجویدی / پیام‌نور
ترجمه متون علوم انسانی / غلامرضا تجویدی / پیام‌نور
ترجمه متون مطبوعاتی ۱ / غلامرضا تجویدی / پیام‌نور
توصیف مقابله‌ای زمان‌ها در انگلیسی و فارسی / رضی هیرمندی / کتاب بهار

خاطرات:
گفت‌وگو با مترجمان / سیروس علی نژاد / آگاه

درست‌نویسی:
آیین نگارش / احمد سمیعی / مرکز نشر دانشگاهی
بهتر بنویسیم / رضا بابائی / نشر ادیان
فارسی شکسته (دستور خط و فرهنگ املایی) / امید طبیب‌زاده / آگاه
ویرگول‌گذاری و مبانی نظری آن / رحمان افشاری / مهراندیش
توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی / محمدرضا باطنی / امیرکبیر

نظریه‌های ترجمه:
مقدمه‌ای بر مبانی نظری ترجمه / محمدصالح صنعتی‌فر، سیدشجاع نی‌نوا / نشر علمی
ترجمه و راهنمای اصول و مبانی نظری ترجمه / سحر زمانیان / راه /
Introducing Translation Studies

سایر:
فن مطالعه / مرکز نشر دانشگاهی
برگزیده متون ادب فارسی / مرکز نشر دانشگاهی
نگارش فارسی / منصور ثروت / پیام‌نور
زبان و نگارش فارسی / حسن احمدی گیوی / سمت
مترجم‌شدن / مرکز نشر دانشگاهی /
Becoming a Translator 3rd Edition by Douglas Robinson

فصلنامه‌ی مترجم
فصلنامه مطالعات ترجمه

ویژه مترجمان رسمی، فرم‌زن‌ها:
سبک‌ها و قوانین بین‌المللی ترجمه رسمی / علی‌اکبر شریفی و آزیتا جهانبخش / علم

سال دوم

اصول ترجمه:
گفتمان و ترجمه/ علی صلح‌جو / مرکز
مجموعه مقالات دو هم‌اندیشی ترجمه‌شناسی / فرزانه فرح‌زاد / یلداقلم
سیاحتی در دنیای ترجمه‌ها / ناصر تیرمحمدی
ترجمه فعالیتی هدفمند / کریستین نورد / مژگان سلمانی / انتشارات اسم
ترجمه‌ پیشرفته ۲ / علی‌رضا قلی فامیان / پیام نور
ترجمه متون ادبی / محمود علیمحمدی / پیام نور
ترجمه متون ساده / رضا نیلی پور/ پیام‌نور
ترجمه نوار و فیلم / منوچهر جعفری گهر / پیام‌نور
کاربرد اصطلاح‌ها و تعبیرها در ترجمه / رضا نیلی پور / پیام‌نور
بررسی مقابله‌ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی / لطف‌الله یارمحمدی و رضا نیلی‌پور / پیام نور
ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ / رحیم اصلان‌زاده / سمت
مقابله و بررسی آثار ترجمه شده / کتایون شهیرراد و آذین حسین‌زاده / سمت
اصول و روش ترجمه / حسین ملانظر / سمت
اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه / غفار تجلی / سمت
اصول و مبانی ترجمه / طاهره صفارزاده / پارس کتاب
مقدمات ترجمه متون انگلیسی بر اساس روش گشتاری / دواد عبدالهی / آفرینندگان
هفت گفتار درباره‌ی ترجمه / کورش صفوی / مرکز
نخستین درس‌های عملی در ترجمه / خالد خانی / رهنما
اصول و روش کاربردی ترجمه / اسماعیل سعیدان / رهنما
بررسی مقابله‌ای / محمدحسین کشاورز / رهنما
مشق ترجمه / روح‌الله سلیمانی‌پور / نشر نویسه پارسی
ویرایش ترجمه / نازنین خلیلی‌پور / کتاب بهار
Selections‬‬ on‬‬ literary‬‬ translation‬‬ / قادر رزمجو / زبان آکادمیک‬‬‬‬‬‬‬‬
Translation Changes Everything by Lawrence Venuti
The Translation Studies Reader by Lawrence Venuti

ترجمه شفاهی:
روش ترجمه شفاهی ۱ / محمود علیمحمدی و بلقیس روشن
اصول ناظر بر ترجمه شفاهی کنفرانس‌های بین‌المللی / دانیکا سلسکویچ، مترجم سیدمحمد حسین میرزاده / جاودانه
ترجمه شفاهی ۲ / محمود علیمحمدی و بلقیس روشن / پیام‌نور
Consecutive interpreting: a practice book فرزانه فرحزاد / دانشگاه علامه طباطبایی

خاطرات:
خاطرات یک مترجم / محمد قاضی / کارنامه
گفت‌وگو با نجف دریابندری / مهدی مظفری‌ساوجی / مروارید
رسالت مترجم / قانعی فرد / رهنما

درست‌نویسی:
نکته‌های ویرایش / علی صلح‌جو / مرکز
اصول شکسته‌نویسی / علی صلح‌جو / مرکز
بهتر بنویسیم / رضا بابائی / نشر ادیان

زبان‌شناسی:
زبان‌باز / داریوش آشوری / مرکز
مبانی صرف واژه / ویدا شقاقی / سمت
واژه‌شناسی
ترکیب در زبان فارسی، بررسی ساختاری واژه‌های مرکب / علاءالدین طباطبایی / کتاب بهار
درآمدی کوتاه به واژگان شناسی / ام. ای کی. هلیدی، ترجمه بابک شریف / کتاب بهار

نظریه‌های ترجمه:
نظریه‌های ترجمه معاصر/ علی صلح جو / هرمس

سایر:
درباره‌ی ترجمه / پل ریکور – مترجم مدیا کاشیگر / افق
مترجمان، خائنان: مته به خشخاش چند کتاب / حسن کامشاد / نشر نی
نگارش دانشگاهی؛ پاراگراف‌نویسی / سید علی اصغر سلطانی / لوگوس
نگارش دانشگاهی؛ مقاله‌نویسی / سید علی اصغر سلطانی / لوگوس
فصلنامه‌ی مترجم
فصلنامه مطالعات ترجمه

سال سوم

اصول ترجمه:
آنچه در مورد ترجمه باید دانست / فرزانه هراتیان / علم
ناممکن ممکن، فنون ترجمه شعر از نگاه احمد پوری/ کامبیز منوچهریان، عباس رضوانی / آرادمان
آموزش جامع ترجمه بر مبنای روش تحلیل مقابله‌ای و دستور گشتاری / محمدرضا مجدی / آوین مهر
فن ترجمه انگلیسی / علاءالدین پازارگادی / امیرکبیر
فن ترجمه از دیدگاه صاحبنظران و استادان ترجمه / علی جانزاده / جانزاده
ترجمه مکاتبات و اسناد ۲ / رحیم اصلان‌زاده / سمت
نقد ترجمه ادبی: نظریه‌ها و کاربست‌های / محمدرحیم احمدی / رهنما
ترجمه متون مطبوعاتی ۲ / غلامرضا تجویدی / پیام‌نور
ترجمه مکاتبات و اسناد ۲ / هوشنگ توانا / پیام‌نور
ترجمه متون ادبی ۱ / کتایون افضلی / پیام‌نور
سنجش ترجمه در محیط آموزشی / بهزاد قنسولی / انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
The Translator as Communicator by Basil Hatmim & Ian Mason
Advanced English for Translation by Dennis Chamberlin & Gillian White
Literature: Structure, Sound, and Sense by Laurence Perrine
Routledge Encyclopedia of Translation Studies by Mona Baker
Teaching Translation: Programs, Courses, Pedagogies by Lawrence Venuti
Translation Solutions for Many Languages by Anthony Pym

درست‌نویسی:
نکته‌های ویرایش / علی صلح‌جو / مرکز
نگارش و ویرایش / احمد سمیعی / سمت
غلط ننویسیم / مرکز نشر دانشگاهی
آموزش ویراستاری و درست‌نویسی / حسن ذوالفقاری / علم
دربارهٔ زبان فارسی؛ برگزیدهٔ مقاله‌های نشر دانش / مرکز نشر دانشگاهی

خاطرات:
یک گفتگو / گفتگوی ناصر حریری با نجف دریابندری / کارنامه
سرگذشت ترجمه‌های من / محمد قاضی / علمی و فرهنگی
سی سال ترجمه: سخن می‌گویند از تجربیات خویش / مهدی افشار / واژه‌آرا
گفت‌وگو با ابوالحسن نجفی / امید طیب‌زاده / نیلوفر

واژه‌سازی:
واژه‌سازی در زبان فارسی / حسین سامعی / کتاب بهار
گفتارهایی در دستور و زبان‌شناسی / حسین سامعی / کتاب بهار
شانزده گفتار (در واژه‌سازی و زبان فارسی و فرهنگ‌نویسی) / احمد خندان / کتاب بهار
داستان واژه‌ها (کاوشی در دویست و سی واژه و اصطلاح) / بهروز صفرزاده / کتاب بهار
واژه‌شناسی انگلیسی / غلامرضا تجویدی/ سمت
واژه‌شناسی / غلامرضا تجویدی / پیام‌نور
درباره زبان / دکتر محمدرضا باطنی / آگاه
زبان فارسی در گذر زمان / مهرداد نغزگوی کهن / آگاه
صرف در زبان فارسی / حسین سامعی / آگاه

نظریه‌های ترجمه:
درآمدی بر مطالعات ترجمه (نظریه‌ و کاربردها) / علم
دایره‌المعارف مطالعات ترجمه / مونا بیکر / حمید کاشانیان /
Routledge Encyclopedia of Translation Studies by Gabriela Saldanha and Mona Baker

سایر:
درباره‌ی ترجمه‌ی فیلم / هرمس
بازاندیشی زبان فارسی / داریوش آشوری / مرکز
پیرامون ترجمه (مجموعه مقالات) / دکتر خسرو فرشیدورد / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
درباره ترجمه (برگزیده مقاله‌های نشر دانش ۳) / نصرالله پورجوادی / مرکز نشر دانشگاهی
درباره زبان فارسی (برگزیده مقاله‌های نشر دانش ۷) / نصرالله پورجوادی / مرکز نشر دانشگاهی
اصول اخلاقی مترجم / آنتونی پیم – مترجم شاهرودی و معمار / مرکز
زبان، ترجمه و ارتباط فرهنگ‌ها / مرکز
استراتژی‌های ترجمه در اخبار جهانی / کلییر اسکامل / ابوالفضل سنجرانی / اروانه
درآمدی بر ترجمه شفاهی / روح‌الله قاسمی / دانشگاه شهید بهشتی
ترجمه‌ی گفتار فیلم در سینما و تلویزیون / بیژن چوبینه / افراز
ترجمه دیداری شنیداری / مسعود خوش سلیقه / دانشگاه فردوسی مشهد
فرهنگ قافیه در زبان فارسی / تقی وحیدیان کامیار / دانشگاه فردوسی مشهد
نمونه‌های نثر ساده انگلیسی / بهروز عزبدفتری / پیام‌نور
درآمدی بر ادبیات ۱ / امیرعباس سعیدی‌پور / پیام‌نور
درآمدی بر ادبیات ۲ / امیرعباس سعیدی‌پور / پیام‌نور
خواندن و درک مفاهیم ۱ / محمدحسن تحریریان / پیام‌نور
خواندن و درک مفاهیم ۲ / محمدحسن تحریریان / پیام‌نور
خواندن و درک مفاهیم ۳ / منوچهر جعفری‌گهر / پیام‌نور
نمونه‌های شعر ساده انگلیسی / عباس سعیدی‌پور / پیام‌نور

فرهنگ‌ها

ضروری:
فرهنگ معاصر هزاره یا فرهنگ معاصر پویا
فرهنگ معاصر کیمیا (فارسی به انگلیسی)

مناسب برای مترجمان ادبی:
فرهنگ نام آواها / تقی وحیدیان کامیار / دانشگاه فردوسی مشهد
فرهنگ نام آوا / سروش سپهری / انتشارات کلیدر
فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی / نشر نو
فرهنگ تلفظ نام‌های خاص فرهنگ معاصر
فرهنگ ضرب‌المثل‌ها فرهنگ معاصر
فرهنگ طیفی / هرمس
فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی / رهنما
فرهنگ اصطلاحات عامیانه / رهنما
فرهنگ قافیه در زبان فارسی / تقی وحیدیان کامیار
فرهنگ فارسی گفتاری / بهروز صفرزاده / کتاب بهار
فرهنگ بزرگ یا فشرده سخن
فرهنگ درست‌نویسی سخن
فرهنگ جغرافیایی سخن
فرهنگ کنایات سخن

سایر:
فرهنگ جامع مطالعات ترجمه / فرزانه فرح‌زاد / علمی
فرهنگ فشرده نشرنو / نشر نو
فرهنگ آوایی فارسی فرهنگ معاصر
فرهنگ فارسی اعلام فرهنگ معاصر
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی
فرهنگ علوم انسانی داریوش آشوری نشر مرکز
فعل‌های گروهی پویا (انگلیسی فارسی) فرهنگ معاصر
فرهنگ همایندها پویا (انگلیسی فارسی) فرهنگ معاصر
و سایر فرهنگ‌های تخصصی

سبد خرید
اسکرول به بالا