رتبه‌بندی بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ترجمه

با بررسی سازوکار ترجمه، خواسته‌های کارفرمایان و مترجمان، شرایط بازار و استانداردهای حرفه‌ای معیارهایی زیر برای امتیازدهی و رتبه‌بندی بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ترجمه مشخص شده است:

الف) قانونی‌بودن کسب‌وکار:

۱. داشتن شخصیت حقوقی و مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد

۲. داشتن حداقل یک نفر با مدرک دانشگاهی مترجمی در میان مدیران و تصمیم‌گیرندگان

۳. داشتن ای‌نماد برای وبگاه

ب) حقوق و مزایا:

۱. پرداخت دستمزد مطابق با قانون کار، تعرفه تعیین شده انجمن صنفی مترجمان و انجمن صنفی ویراستاران

۲. پرداخت حداقل ۷۰ درصد از مبلغ دریافتی به مترجم

۳. پرداخت دستمزد به‌صورت ماهانه یا پس از تحویل و تأیید کار

۴. کسرنکردن دستمزد مترجم با بهانه‌های واهی

۵. افزایش دستمزد متناسب با تورم

۶. کسر‌نکردن تخفیف‌های (حجمی، مناسبتی) از دستمزد مترجم

۷. درنظرگرفتن پاداش و عیدی

پ) جذب و استخدام نیرو

۱. برگزاری آزمون استاندارد

۲. مطالبه‌نکردن وجه نقد، سفته و… برای شرکت در آزمون یا شروع به کار

۳. شفاف‌سازی انتظارات، خواسته‌ها، دستمزد و شیوه‌نامهٔ همکاری پیش از شروع به کار با مترجم

ت) نحوه‌ٔ همکاری

۱. نرخ‌گذاری فقط براساس سختی و دشواری سفارش و خواستهٔ مشتری نه سطح مترجم

۲. پشتیبانی و پاسخ‌دهی مناسب

۳. امتیازدهی اصولی و منصفانه

۴. ارزیابی اصولی و منصفانهٔ ترجمه

۵. ایجاد ارتباط مستقیم میان مترجم و مشتری

۶. دادن بازخورد به مترجم

۷. حمایت از مترجمان در مقابل خواسته‌های نامعقول مشتریان و کارکنان مجموعه

۸. حمایت از حقوق معنوی مترجمان طبق قانون «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» و پذیرش ترجمهٔ کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشتهٔ علمی، فنی، ادبی و هنری به‌شرط درج نام مترجم واقعی آن در صورت انتشار به‌صورت چاپی یا الکترونیکی

۹. واگذاری سفار‌ش‌ها بدون تبعیض میان مترجمان

۱۰. ایجاد تعادل منطقی و عادلانه میان حجم سفار‌ش‌ها و تعداد مترجمان مجموعه

۱۱. درنظرداشتن خواسته‌ها و نیازهای واقعی مترجمان و ایجاد شرایط تشویقی برای ترغیب مترجمان به ادامهٔ همکاری

۱۲. برگزاری جلسات پرسش‌وپاسخ در طول سالرتبه‌بندی بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ترجمه در ایران براساس این ملاک‌ها:

سبد خرید
اسکرول به بالا