ما را دنبال کنید
منابع مفید و لازم برای هر مترجم

آرشیو فایل‌های مترجم‌شدن

اصول و روش ترجمه

انگلیسی‌فارسی
معادل‌یابی
۱. درجه و واحدهای نظامی
فرهنگ‌‌لغت و دانشنامه‌ها
complete list of hypocorisms

ویرایش و درست‌نویسی

مترجم‌یار

ترادوس
۱.
امگاتی
۱.
وردفست
۱.

فصلنامه‌ی مترجم

شماره ۱ تا ۱۰
۱.
شماره‌ی ۱۰ تا ۲۰
۱.

متفرقه

کتاب‌های مفید
مرتبط با ترجمه
۱.
کتاب‌های مفید
بی‌ارتباط با ترجمه
۱.
نرم‌افزارهای مفید
۱.
یکجا دریافت کنید!
دریافت ۳ گیگ فایل انواع منابع مفید و کاربردی

به‌زودی امکان سفارش و خرید یکجای تمامی فایل‌های منابع بر روی فلش در وبگاه قرار خواهد گرفت.

منابع را برایم بفرستید