گزارش نظرسنجی شغلی ۲۰۲۳ از مترجمان گوشه‌وکنار دنیا

گزارش نظرسنجی شغلی ۲۰۲۳ از مترجمان گوشه‌وکنار دنیا

در این نظرسنجی ۲۸۰۰ مترجم شرکت کردند و به تمام یا برخی از پرسش‌های آن پاسخ دادند.بررسی نتایج این نظرسنجی، که این‌باکس ترنسلیشن و انجمن مترجمان کتبی و شفاهی بریتانیا (iti) برگزار کردند، ما را به درک بهتری از حرفهٔ مترجمی و وضعیت بازار کار ترجمه می‌رساند.پیشنهاد می‌کنیم گزارش کامل […]

گزارش نظرسنجی شغلی ۲۰۲۳ از مترجمان گوشه‌وکنار دنیا بیشتر بخوانید »