معرفی وبگاه برای ترجمه

معرفی هفت وبگاه برای خواندن و ترجمه‌کردن مطالب به‌دردبخور

تعداد وبگاه‌هایی که مطلب قابل عرضی برای خواندن دارند وحشتناک زیاد است و هر روز هم به تعدادشان اضافه می‌شود. از آنجایی که برای مترجم‌شدن باید روزی حداقل چهار پنج ساعت ترجمه کرد و همیشه هم سفارش برای کار نیست، دم‌دست داشتن فهرستی از وبگاه‌های پرمحتوا و سرزدن به آن‌ها […]

معرفی هفت وبگاه برای خواندن و ترجمه‌کردن مطالب به‌دردبخور بیشتر بخوانید »