گزارش‌های مترجم‌شدن از بازار کار ترجمه

برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بازار کار ترجمه و وضعیت مترجمان ایران آمار و گزارش‌هایی به‌صورت دوره‌ای در گزارش مردادماهاینجا قرار می‌گیرد.

وبگاه مترجم‌شدن مسئول گردآوری تمامی داده‌های این گزارش‌هاست و موثق‌بودن آن‌ها را تضمین می‌کند. استفاده از این اطلاعات به‌هر صورتی و در هر کجایی اشکالی ندارد اگر همراه با گزارش مردادماهذکر منبع آن و لینک به وبگاه باشد.

سبد خرید
اسکرول به بالا