سانسور و ممیزی کتاب

ممیزی‌های نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

برای آشنایی با ممیزی و سانسور در حوزه‌ی نشر متن مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون هیچگونه تغییری در اینجا منعکس می‌شود: نشر كتاب همانگونه كه ممكن است مظهر و نمودی از آزادي‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لاابالیگری فكری و اخلال در حقوق …

ممیزی‌های نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر بخوانید »