مقاله

شیوه‌ شکسته‌نویسی

۱. حفظ صورت کلمه تا حد امکان:گفت: درست؛ گف: نادرست/ مثل: درست؛ مث: نادرست/ وقت: درست؛ وخت: نادرست/ قفل: درست؛ قلف: نادرست/ صبح: درست؛ صُب: نادرست/ جزء: درست؛ جزو: نادرست ۲. صورت گفتاری برخی افعال:آمدن در حالت التزامی: بیام، بیای، بیاد، بیایم، بیاین، بیانشدن در حالت التزامی: بشم، بشی، بشه، …

شیوه‌ شکسته‌نویسی بیشتر بخوانید »

کتاب بهتر بنویسیم

گرته‌برداری دستوری نوشته رضا بابایی

برگرفته از کتاب بهتر بنویسیم اگر بخواهیم دو بحران اصلی زبان فارسی را نام ببریم، به‌حتم یکی از آن دو، گرته‌برداری است. در مسئله‌ٔ درست‌نویسی نیز شاید چیزی مهم‌تر از مبارزه با گرته‌برداری نباشد.گرته‌برداری یا گرده‌برداری یا عکس‌برداری، یعنی برگردان جزءبه‌جزء ترکیب‌های غیر فارسی به فارسی؛ بدون این که ترکیب …

گرته‌برداری دستوری نوشته رضا بابایی بیشتر بخوانید »

فارسی بنویسیم

فارسی بنویسیم نوشته احمد سمیعی

فارسی بنویسیم، احمد سمیعی منتشرشده در نشر دانش، سال چهاردهم، شماره‌های چهارم و ششم بخش اول زبان فارسی دچار عوارضی شده است. این عوارض از دو راه عمده به زبان ما راه‌یافته و آن را سقیم و علیل ساخته است: یکی از راه ترجمه‌های ناشیانه و دیگری از راه نوآوری …

فارسی بنویسیم نوشته احمد سمیعی بیشتر بخوانید »

سبد خرید
اسکرول به بالا